Friday, 01/12/2023 - 09:31|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT ANH HÙNG NÚP

Trường THPT Anh Hùng Núp thông báo tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 - 2023

Danh sách file:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI

TRƯỜNG THPT ANH HÙNG NÚP

Số: 45 /TB-THPTAHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kbang, ngày  31  tháng  5  năm 2022

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023

 
          Căn cứ Công văn số 1196/KH-SGDĐT ngày 16/5/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai về kế hoạch tuyển sinh lớp 10 phổ thông năm học 2022-2023 và Công văn số 1178/SGDĐT-KHTC ngày 13/5/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2022-2023. Trường THPT Anh hùng Núp  thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022– 2023 như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển sinh

Năm học 2022-2023, Trường THPT Anh hùng Núp tuyển: 180 học sinh ,biên chế 04 lớp, là năm học đầu tiên triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới ở khối lớp 10.

Để đáp ứng nguyện vọng học tập của học sinh và phù hợp với tình hình đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học trường THPT Anh hùng Núp xây dựng phương án tuyển sinh, tổ chức dạy học lớp 10 năm học 2022-2023 như sau:

1. Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc cho tất cả học sinh khối 10:

          Học sinh được học các môn bắt buộc( Toán học, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và An ninh) và các hoạt động giáo dục bắt buộc( Hoạt động trải nghiệm-hướng nghiệp, Giáo dục địa phương).

 2. Tổ hợp các môn học lựa chọn và cụm chuyên đề học tập lựa chọn

Với 05 môn học lựa chọn từ 03 nhóm môn học: Khoa học tự nhiên, Khoa

học xã hội, Công nghệ và Nghệ thuật( theo quy định có ít nhất 01 môn ở mỗi nhóm) và các cụm chuyên đề học tập lựa chọn, nhà trường đã xây dựng 04 tổ hợp các môn học lựa chọn và cụm chuyên đề học tập lựa chọn với số lớp, số học sinh như sau:

  • Tổ hợp 1:  có 01 lớp với 45 học sinh, học 05 môn lựa chọn là Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Tin học và cụm chuyên đề học tập của các bộ môn Toán học, Vật lý, Hóa học.
  • Tổ hợp 2:  có 01 lớp với 45 học sinh, học 05 môn lựa chọn là Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Tin học và cụm chuyên đề học tập của các bộ môn Toán học, Vật lý, Sinh học
  • Tổ hợp 3:  có 01 lớp với 45 học sinh, học 05 môn lựa chọn là Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Kinh tế & Pháp luật, Vật lý, Tin học và cụm chuyên đề học tập của các bộ môn Văn học, Lịch sử, Địa lý
  • Tổ hợp 4:  có 01 lớp với 45 học sinh, học 05 môn lựa chọn là Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Kinh tế & Pháp luật,  Sinh học, Tin học và cụm chuyên đề học tập của các bộ môn Văn học, Lịch sử, Địa lý.

3. Lưu ý học sinh về lựa chọn đăng ký các tổ hợp môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập lựa chọn:

           Trong quá trình tuyển sinh vào lớp 10, học sinh cần căn cứ vào năng lực, sở thích, định hướng nghề nghiệp và sự tư vấn của thầy cô, gia đình để lựa chọn học 01 trong 04 tổ hợp theo nguyện vọng ưu tiên, mỗi  học sinh chỉ được chọn 02 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên ( nguyện vọng 1), nếu không được thì chọn các tổ hợp còn lại ( nguyện vọng 2) theo phương án tuyển sinh của nhà trường.

          Sau khi đã biên chế vào lớp học theo phương án tuyển sinh của nhà trường học sinh không được thay đổi tổ hợp nhóm môn học lựa chọn và cụm chuyên đề học tập lựa chọn trong cả cấp học( trường hợp đặc  biệt phải có ý kiến của Sở GD&ĐT và Hiệu trưởng nhà trường).

II. Đối tượng, địa bàn tuyển sinh

          1. Đối tượng tuyển sinh: Người học đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên có độ tuổi theo quy định.

          2. Địa bàn tuyển sinh: Học sinh học và xét tốt nghiệp THCS ở huyện KBang tỉnh Gia Lai

         III. Hồ sơ dự tuyển   

1. Đơn xin dự tuyển (Bì, mẫu đơn phát hành tại văn phòng trường THPT Anh hùng Núp);

2. Học bạ trung học cơ sở (bản chính)

3. Bản sao giấy khai sinh

4. Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc giấy tốt nghiệp THCS tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

5. Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).

        IV.  Nguyên tắc xét tuyển:

              Lấy điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu của trường. Học sinh chọn tối đa 02 nguyện vọng trong đơn xin dự tuyển theo thứ tự ưu tiên( Nguyện vọng 1, nguyện vọng 2). Nếu đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều người học có điểm xét tuyển bằng nhau thì lấy tổng điểm trung bình cả năm lớp 9 của tất cả các môn có tính điểm trung bình để xếp từ cao xuống thấp; nếu vẫn có trường hợp bằng điểm thì phân biệt bằng tổng điểm trung bình cả năm của môn Toán và môn Ngữ văn của năm học lớp 9

        V. Thời gian, địa điểm tuyển sinh:

             - Từ ngày 19/7/2022 đến 24/7/2022

             - Thời gian làm việc:

              + Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h00

              + Buổi chiều: Từ 13h30 đến 15h00

  • Địa điểm nhận hồ sơ: Trường THPT Anh hùng Núp huyện Kbang.
  • Lưu ý: Cha mẹ học sinh, học sinh đăng ký trực tuyến (đồng thời nộp hồ

sơ) và theo dõi thông tin tuyển sinh tại địa chỉ : https://gialai.tsdc.edu.vn.

              Trường THPT Anh hùng Núp trân trọng thông báo cho quý bậc phụ huynh và học sinh biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:

- UBND các xã phía Nam huyện Kbang
- Các trường THCS trong huyện;
- Website nhà trường;
- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Nguyễn Ngọc Quản 

 

Lượt xem: 729
Tác giả: Trường THPT Anh Hùng Núp
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 38
Hôm qua : 285
Tháng 12 : 38
Năm 2023 : 3.025