Friday, 01/12/2023 - 10:36|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT ANH HÙNG NÚP
 • Trần Sĩ Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Hội LHTN
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Tin học
  • Điện thoại:
   0385447016
  • Email:
   nguyentran.cnt@gmail.com
 • Phan Hồng Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch công đoàn, Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Toán học
  • Điện thoại:
   01698982721
  • Email:
   honghue1908@gmail.com
 • Lục Văn Chiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sinh học