Wednesday, 05/10/2022 - 05:11|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT ANH HÙNG NÚP

DANH SÁCH TUYỂN SINH LỚP 10 - NĂM HỌC 2021 - 2022

Cập nhật ngày 28/7/2021

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Gia Lai     
Trường THPT Anh Hùng Núp      
         
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10  
NĂM HỌC: 2021 - 2022  
Ngày 28/7/2021       
         
STTHọ tênGiới tínhNgày sinhNơi sinhDân tộcHọc sinh trườngĐiểm xét tuyển 
 
 
1Trần Thị AnNữ03/06/2006Kbang, Gia LaiKinhTrường PTDTBT THCS Krong40 
2Nguyễn Thảo Minh AnhNữ06/09/2006Kbang, Gia LaiKinhTrường THCS Kông Bơ La36 
3Nguyễn Thị Ngọc AnhNữ20/03/2006Tỉnh Gia LaiKinhTrường THCS Kông Lơng Khơng40 
4Ngô An BìnhNam13/12/2006Kbang, Gia LaiKinhTrường TH & THCS Tơ Tung36 
5Phan Đình BìnhNam02/10/2006Kbang, Gia LaiKinhTrường THCS Kông Bơ La27 
6Nguyễn Thị Khánh ChiNữ10/07/2006Kbang, Gia LaiKinhTrường TH & THCS Tơ Tung40 
7Đinh DânNam14/07/2006Kbang, Gia LaiBa-naTrường THCS Kông Bơ La23 
8Nguyễn Tiến ĐạtNam20/10/2005Tỉnh Bình ĐịnhKinhTH - THCS Đăk Hlơ26 
9Đinh Thị DemNữ20/08/2005Kbang- Gia LaiBa-naTrường PTDTBT THCS Krong36 
10Đinh Thị ĐiệpNữ05/12/2005Kbang, Gia LaiBa-naTrường THCS Kông Bơ La26 
11Nguyễn Thị Mỹ DungNữ01/01/2006Kbang - Gia LaiKinhTH - THCS Đăk Hlơ34 
12Đinh Hùng DũngNam08/03/2006KBang, Gia laiKinhTrường THCS Kông Lơng Khơng33 
13Đinh Quang DũngNam02/04/2006KBang, Gia laiBa-naTrường THCS Kông Lơng Khơng25 
14Lý Văn DũngNam14/09/2006Kbang, Gia LaiKinhTrường THCS Kông Bơ La24 
15Ngô Nhật DuyNam27/11/2005Tỉnh Bình ĐịnhKinhTH - THCS Đăk Hlơ28 
16Nguyễn Đức DuyNam05/10/2006An Khê tỉnh Gia LaiKinhTrường TH & THCS Tơ Tung36 
17Nguyễn Phạm Thị Kiều DuyênNữ29/09/2006Kbang - Gia LaiKinhTH - THCS Đăk Hlơ36 
18Trần Nguyễn Nhật DuyênNữ29/09/2006Kbang, Gia LaiKinhTrường THCS Kông Bơ La38 
19Đinh Thị GemNữ25/08/2006Kbang, Gia LaiBa-naTrường PTDTBT THCS Krong26 
20Đinh Thị Kim GiangNữ03/07/2006Tỉnh Gia LaiHrêTrường THCS Kông Lơng Khơng36 
21Đinh GunNam30/10/2006Tỉnh Gia LaiBa-naTrường THCS Kông Bơ La24 
22Phạm Thị Hải HàNữ30/04/2006Kbang - Gia LaiKinhTH - THCS Đăk Hlơ36 
23Lê Thị Thu HằngNữ12/07/2006Kbang - Gia LaiKinhTH - THCS Đăk Hlơ32 
24Nguyễn Thu HằngNữ25/05/2006Kbang, Gia LaiKinhTrường THCS Kông Bơ La36 
25Đinh Đức HậuNam29/05/2005KBang, Gia laiBa-naTrường THCS Kông Lơng Khơng25 
26Nguyễn Minh HậuNam15/08/2006Tỉnh Gia LaiKinhTrường THCS Kông Bơ La34 
27Nguyễn Thị Thu HậuNữ05/06/2006Tỉnh Gia LaiKinhTrường THCS Kông Lơng Khơng31 
28Bùi Văn HiếuNam19/01/2006KBang, Gia laiMườngTrường THCS Kông Lơng Khơng33 
29Lưu Đình HiếuNam02/10/2006Kbang, Gia LaiKinhTrường TH & THCS Tơ Tung34 
30Nguyễn Trần Đình HiệuNam24/09/2006Tỉnh Gia LaiKinhTrường THCS Kông Bơ La38 
31Lê Thị Mỹ HoaNữ29/03/2006KBang, Gia laiKinhTrường THCS Kông Lơng Khơng38 
32Lê Đức HoàngNam22/04/2006KBang, Gia laiMườngTrường THCS Kông Lơng Khơng36 
33Đinh Văn HộiNam19/11/2006KBang, Gia laiBa-naTrường THCS Kông Lơng Khơng23 
34Nguyễn Thị Thanh HồngNữ24/09/2006Kbang - Gia LaiKinhTH - THCS Đăk Hlơ27 
35Đinh Văn HuệNam19/12/2006Tỉnh Gia LaiBa-naTrường THCS Kông Lơng Khơng27 
36Bùi Quang HuyNam12/07/2006Tỉnh Gia LaiKinhTrường TH & THCS Tơ Tung37 
37Đỗ Đăng HuyNam14/04/2006Kbang, Gia LaiKinhTrường THCS Kông Bơ La36 
38La Nông KhảiNam09/08/2006Kbang, Gia LaiTàyTrường TH & THCS Tơ Tung33 
39Trương Đoàn Nam KhánhNam28/05/2006Kbang - Gia LaiKinhTH - THCS Đăk Hlơ23 
40Đinh Thị KhaoNữ09/03/2006Tỉnh Gia LaiBa-naTrường THCS dân tộc nội trú KBang28 
41Đinh Văn KhênNam21/02/2006Tỉnh Gia LaiBa-naTrường THCS Kông Lơng Khơng32 
42Phạm Ngọc Đình KhiêmNam19/11/2006Kbang - Gia LaiKinhTH - THCS Đăk Hlơ38 
43Đinh Thị KhoaNữ01/11/2005Kbang, Gia LaiBa-naTrường THCS Kông Bơ La26 
44Võ Khắc KhươngNam28/09/2005Phong Điền, Cần ThơKinhTrường TH & THCS Tơ Tung24 
45Hoàng Quốc KiênNam24/02/2006KBang, Gia laiTàyTrường THCS Kông Lơng Khơng35 
46Hoàng Văn KiênNam08/10/2005Tỉnh Gia LaiNùngTrường THCS Kông Lơng Khơng31 
47Hứa Thế KiệtNam09/04/2006Kbang, Gia LaiNùngTrường TH & THCS Tơ Tung28 
48Lê Anh KiệtNam21/09/2006Tỉnh Gia LaiKinhTH - THCS Đăk Hlơ38 
49Dương Nguyễn Nhật LamNữ14/04/2006Kbang - Gia LaiKinhTH - THCS Đăk Hlơ37 
50Nguyễn Hải LâmNam17/03/2006Tỉnh Quảng NgãiKinhTrường THCS Kông Bơ La25 
51Bùi Thị Kim LiênNữ01/03/2006Kbang - Gia LaiKinhTH - THCS Đăk Hlơ36 
52Nguyễn Nhật LinhNữ10/09/2006Kbang - Gia LaiKinhTH - THCS Đăk Hlơ28 
53Trần Thị Ngọc LinhNữ12/09/2006Kbang - Gia LaiKinhTH - THCS Đăk Hlơ24 
54Trương Trần Diệu LinhNữ22/08/2006Kbang, Gia LaiKinhTrường THCS Kông Bơ La40 
55Trương Trần Khánh LinhNữ22/08/2006Kbang, Gia LaiKinhTrường THCS Kông Bơ La40 
56Đặng Quốc LĩnhNam06/11/2006An Khê - Gia LaiKinhTrường THCS Kông Lơng Khơng26 
57Đinh Văn LởNam22/11/2006Tỉnh Gia LaiBa-naTrường THCS Kông Lơng Khơng27 
58Trần Thị Kiều LoanNữ02/05/2006Kbang - Gia LaiKinhTH - THCS Đăk Hlơ27 
59Đinh Thị LoanhNữ10/02/2006Kbang, Gia LaiBa-naTrường PTDTBT THCS Krong26 
60Đào Phúc LộcNam06/08/2006Kbang - Gia LaiKinhTH - THCS Đăk Hlơ32 
61La Trần Hoàng LongNam21/10/2006Kbang, Gia LaiTàyTrường TH & THCS Tơ Tung34 
62Hoàng Văn LươngNam07/02/2006KBang, Gia laiNùngTrường THCS Kông Lơng Khơng24 
63Nguyễn Trần Công LượngNam06/07/2006Kbang, Gia LaiKinhTrường THCS Kông Bơ La34 
64Triệu Đức LượngNam22/10/2006Tỉnh Gia LaiNùngTrường THCS Kông Lơng Khơng27 
65Hứa Thị Anh MaiNữ28/07/2006Tỉnh Gia LaiNùngTrường TH & THCS Tơ Tung29 
66Trần Thị Thanh MaiNữ11/08/2006Tỉnh Gia LaiKinhTrường THCS Kông Lơng Khơng36 
67Đinh Công MânNam14/09/2006Kbang, Gia LaiBa-naTrường THCS Kông Bơ La25 
68Đinh Duy MạnhNam13/08/2006Kbang, Gia LaiBa-naTrường THCS Kông Bơ La27 
69Dương Lê Kiều MyNữ13/07/2006Kbang, Gia LaiKinhTrường THCS Kông Bơ La39 
70Hứa Nguyễn Hoàng MyNữ28/10/2006KBang, Gia laiNùngTrường THCS Kông Lơng Khơng39 
71Cao Võ Hoài NamNam15/03/2006Kbang - Gia LaiKinhTH - THCS Đăk Hlơ23 
72Đinh Thị NgănNữ17/07/2006Kbang - Gia LaiBa-naTrường THCS dân tộc nội trú KBang34 
73Đinh NghiệpNam05/04/2006Kbang - Gia LaiBa-naTrường THCS dân tộc nội trú KBang27 
74Phạm Thị Yến NgọcNữ30/12/2006Kbang - Gia LaiKinhTH - THCS Đăk Hlơ25 
75Cao Nguyễn Bình NguyênNữ24/12/2006Tỉnh Gia LaiKinhTrường THCS Kông Bơ La37 
76Đinh Thị NguyênNữ23/02/2006Kbang, Gia LaiBa-naTrường PTDTBT THCS Krong34 
77Đinh Văn NhânNam16/09/2006Tỉnh Gia LaiBa-naTrường THCS Kông Lơng Khơng32 
78Huỳnh Khả NhiNữ30/07/2006Kbang, Gia LaiKinhTrường TH & THCS Tơ Tung36 
79Đinh Thị NiệmNữ21/11/2006Kbang, Gia LaiBa-naTrường THCS Kông Bơ La25 
80Đinh Thị NoamNữ15/01/2006Kbang- Gia LaiBa-naTrường PTDTBT THCS Krong25 
81Trần Thanh PhongNam22/07/2006Kbang- Gia LaiKinhTrường PTDTBT THCS Krong31 
82Đinh PhúcNam20/09/2004Kbang- Gia LaiBa-naTrường PTDTBT THCS Krong30 
83Trương Hồng PhướcNam30/07/2006Tỉnh Gia LaiNùngTrường TH & THCS Tơ Tung26 
84Triệu Minh PhươngNam16/01/2006Kbang, Gia LaiTàyTrường TH & THCS Tơ Tung28 
85Cao Thị Trúc PhượngNữ05/06/2006Kbang, Gia LaiKinhTrường THCS Kông Bơ La37 
86Hoàng Thị PhượngNữ12/08/2006Kbang, Gia LaiTàyTrường TH & THCS Tơ Tung30 
87Lê Minh QuânNam07/08/2006Tỉnh Gia LaiKinhTrường THCS Kông Bơ La40 
88Nguyễn Phạm Anh QuânNam09/10/2006Kbang - Gia LaiKinhTH - THCS Đăk Hlơ28 
89Ngô Ngọc QuýNam10/11/2006Tỉnh Gia LaiKinhTrường THCS Kông Lơng Khơng28 
90Hoàng Mạnh QuỳnhNam10/08/2006Tỉnh Gia LaiNùngTrường TH & THCS Tơ Tung26 
91Lưu Thị QuỳnhNữ08/01/2006KBang, Gia laiKinhTrường THCS Kông Lơng Khơng39 
92Đinh Thị RanNữ18/03/2006KBang, Gia laiBa-naTrường PTDTBT THCS Krong28 
93Đinh Thị SưngNữ08/05/2006KBang, Gia laiBa-naTrường THCS Kông Lơng Khơng28 
94Đinh Văn TạoNam01/06/2006Tỉnh Gia LaiBa-naTrường THCS Kông Lơng Khơng31 
95Đinh Văn ThânNam17/02/2006Tỉnh Gia LaiBa-naTrường THCS Kông Bơ La22 
96Lê Thị Thu ThảoNữ14/05/2006Tỉnh Gia LaiKinhTH - THCS Đăk Hlơ28 
97Lương Thị ThậtNữ23/12/2006Kbang - Gia LaiKinhTH - THCS Đăk Hlơ34 
98Đinh Thị TheoNữ31/05/2006KBang, Gia laiBa-naTrường THCS Kông Lơng Khơng36 
99Nguyễn Thị Thanh ThiNữ28/12/2006Kbang - Gia LaiKinhTH - THCS Đăk Hlơ30 
100Lê Văn ThiệnNam20/01/2006Kbang, Gia LaiMườngTrường TH & THCS Tơ Tung28 
101Đinh Văn ThiêngNam29/12/2006Tỉnh Gia LaiBa-naTrường THCS Kông Lơng Khơng29 
102Nguyễn Quốc ThịnhNam20/04/2006An Khê - Gia LaiKinhTrường THCS Kông Lơng Khơng37 
103Đinh Văn ThọNam22/01/2006KBang, Gia laiBa-naTrường THCS Kông Lơng Khơng29 
104Triệu Thị ThưNữ02/01/2006Kbang, Gia LaiNùngTrường TH & THCS Tơ Tung34 
105Đinh Thị ThủyNữ17/09/2005KBang, Gia laiBa-naTrường THCS Kông Lơng Khơng29 
106Vũ Mạnh TiếnNam02/02/2006Tỉnh Gia LaiKinhTrường TH & THCS Tơ Tung36 
107Nguyễn Văn TrãiNam30/01/2006Kbang - Gia LaiKinhTH - THCS Đăk Hlơ40 
108Đàm Thị Thùy TrâmNữ22/06/2006Tỉnh Gia LaiTàyTrường TH & THCS Tơ Tung36 
109Dương Thị Mỹ TrangNữ30/10/2006Tỉnh Gia LaiKinhTrường THCS Kông Bơ La36 
110Võ Thị Diễm TrangNữ19/11/2006Tỉnh Đắk LắkKinhTrường TH & THCS Tơ Tung37 
111Đinh Thị TrinhNữ07/09/2006Kbang, Gia LaiBa-naTrường THCS Kông Bơ La27 
112Đoàn Hữu TrọngNam15/05/2006Kbang, Gia LaiKinhTrường THCS Kông Bơ La27 
113Hồ Cẩm TúNữ06/07/2006Kbang - Gia LaiKinhTH - THCS Đăk Hlơ37 
114Lý Kim TuyếnNữ07/09/2006Tỉnh Gia LaiNùngTrường TH & THCS Tơ Tung36 
115Đinh Thị UyênNữ12/12/2006Kbang- Gia LaiBa-naTrường PTDTBT THCS Krong36 
116Nguyễn Thị Mai UyênNữ29/09/2006Kbang - Gia LaiKinhTH - THCS Đăk Hlơ40 
117Triệu Mai UyênNữ20/01/2006Tỉnh Lạng SơnNùngTrường THCS Kông Lơng Khơng36 
118Đinh Thị VânNữ14/06/2006Kbang, Gia LaiBa-naTrường THCS Kông Bơ La28 
119Đinh Thị ViNữ20/12/2006KBang, Gia laiBa-naTrường THCS Kông Lơng Khơng36 
120Đinh Thị ViênNữ30/09/2006Kbang- Gia LaiBa-naTrường PTDTBT THCS Krong36 
121Đặng Anh ViệtNam05/08/2006Kbang, Gia LaiKinhTrường TH & THCS Tơ Tung32 
122Lê Minh VươngNam02/01/2006Kbang, Gia LaiKinhTrường TH & THCS Tơ Tung35 
123Đinh VyNam17/10/2006Kbang, Gia LaiBa-naTrường THCS Kông Bơ La24 
124Phạm Nguyễn Khánh VyNữ13/07/2006Kbang - Gia LaiKinhTH - THCS Đăk Hlơ32 
125Vũ Thị Thảo VyNữ24/04/2005Kbang - Gia LaiKinhTH - THCS Đăk Hlơ36 
126Đinh Văn XânNam02/03/2006Tỉnh Gia LaiBa-naTrường THCS Kông Bơ La22 
127Đinh Thị XoănNữ10/09/2006Kbang, Gia LaiBa-naTrường THCS Kông Bơ La28 
128Đinh Thị XuânNữ15/03/2006Kbang - Gia LaiBa-naTrường THCS dân tộc nội trú KBang31 
129Vi Thị Thanh XuânNữ20/02/2006KBang, Gia laiTàyTrường THCS Kông Lơng Khơng33 
130Lương Thị Như ÝNữ25/12/2006Kbang, Gia LaiKinhTrường THCS Kông Bơ La40 
131Đinh Thị YếnNữ10/08/2006Kbang, Gia LaiBa-naTrường THCS Kông Bơ La27 
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 83
Tháng 10 : 575
Năm 2022 : 19.342