Wednesday, 05/10/2022 - 07:00|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT ANH HÙNG NÚP

Kế hoạch tổ chức cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật

Kế hoạch tổ chức cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp trường năm học 2017 - 2018

SỞ GD&ĐT GIA LAI

TRƯỜNG THPT ANH HÙNG NÚP

_______________
Số …./KH-AHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________


Kbang ngày 15 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học
cấp trường năm học 2017 - 2018

 

Căn cứ công văn số 3486/BGDDT-GDTrH ngày 09/8/2017 của Bộ giáo dục đào tạo về việc triển khai hoạt độn NCKH và tổ chức cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp Quốc gia học sinh trung học năm 2017-2018.

Căn cứ công văn số: 1597/SGDĐT-GDTrH ngày 06/9/2017 về việc hướng dẫn Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm 2017-2018 của sở giáo dục và đào tạo Gia Lai.

Trường THPT Anh Hùng Núp xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi ý tưởng nghiên cứu KHKT cấp trường năm học 2017 – 2018, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu, sáng tạo khoa học, công nghệ, kĩ thuật, vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống;

- Góp phần thúc đẩy đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học, đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập, phát triển năng lực học sinh, nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học;

- Khuyến khích các giáo viên trong nhà trường tích cự hỗ trợ hướng dẫn các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo khoa học, kĩ thuật của học sinh;

- Tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu, sáng tạo khoa học, kĩ thuật của mình; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương và hội nhập quốc tế.

- Tăng cường trao đổi, giao lưu giữa học sinh và giáo viên các trường trong tỉnh.

2. Yêu cầu:

a. Ý tưởng dự thi của học sinh

- Là các ý tưởng ban đầu về phát minh, sáng chế, cái tiến kỹ thuật có tác động tích cực đến cuộc sống của cộng đồng hoặc ứng dụng vào việc giảng dạy và học tập ở nhà trường.

- Ý tưởng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và của nhà trường. Dễ thực hiện, chi phí thấp.

b. Yêu cầu đối với các ý tưởng nghiên cứu khoa học, kỹ thuật

- Đảm bảo tính trung thực trong nghiên cứu khoa học; không gian lận, sao chép trái phép, giả mạo, sử dụng hay trình bày nội dung, kết quả nghiên cứu của người khác như là của mình.

- Là các ý tưởng dựa trên nghiên cứu; quan sát thực trạng tại địa phương, trường học...; các ý tưởng cải tiến từ những sản phẩm, dự án thực tế.

- Các ý tưởng dự thi ở 20 lĩnh vực (có phụ lục kèm theo)

- Những ý tưởng nghiên cứu có liên quan đến các mầm bệnh, hóa chất độc hại hoặc các chất ảnh hưởng đến môi trường không được tham gia Cuộc thi.

c. Yêu cầu về đối tượng dự thi

- Tất cả học sinh trong nhà trường đều có quyền tham gia.

- Mỗi lớp phải tham gia ít nhất 02 ý tưởng (đề tài).

II. THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

Từ 15/09/2017

đến 30/09/2017

Triển khai cho học sinh đăng ký ý tưởng, tên đề tài

Học sinh toàn trường

Từ 01/10/2017

đến 25/10/2017

Thành lập Ban giám khảo, phỏng vấn

học sinh, chọn ý trưởng, tên đề tài

BTC và học sinh có ý tưởng, trao thưởng dịp 26/3.

Từ 27/10/2017

đến 10/10/2017

Các ý tưởng đã được chọn được tiến hành nghiên cứu, triễn khai và viết báo cáo.

GV hướng dẫn và học sinh có ý tưởng

Tháng 11-12/2017

Tổ chức cuộc thi cấp trường, xét chọn

đề tài xuất sắc.

Ban tổ chức, nhóm dự thi, GV hướng dẫn

Tháng 12/2017

Hoàn thiện đề tài và tham gia dự thi

cấp Tỉnh.

GV hướng dẫn, học sinh có đề tài

 

(Thời gian trên có thể thay đổi tùy theo điều kiện thực tế; kế hoạch của sở và sẽ có thông báo cụ thể.)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi mục đích, ý nghĩa của công tác NCKH của học sinh trung học và các quy định, hướng dẫn về cuộc thi KHKT đến cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội, đăng tải kế hoạch lên Website của trường.

- Lập kế hoạch và triển khai đến toàn bộ giáo viên và học sinh trong nhà trường.

- Các tổ chuyên môn phổ biến và triển khai kế hoạch này cụ thể tới từng giáo viên trong tổ để thực hiện.

- Đoàn trường triển khai kế hoạch tới toàn thể học sinh vào buổi Chào cờ, và triễn khai cụ thể tới từng lớp.

- Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn có trách nhiệm tư vấn và hướng dẫn cho học sinh định hướng lựa chọn về lĩnh vực môn học của mình để giúp các em hình thành ý tưởng.

- Cho học sinh đăng ký các ý tưởng tham gia dự thi và phân công giáo viên hướng dẫn. Thành lập ban giám khảo của cuộc thi.

IV. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

- Cơ cấu giải thưởng:

1 giải nhất trị giá: 200.000 đồng.

1 giải nhì trị giá: 150.000 đồng.

1 giải ba trị giá: 100.000 đồng.

- Các lớp tham gia tích cực được xem xét tuyên dương, các lớp không tham gia sẽ bị phê bình và xét tiêu chí thi đua cuối học kỳ, cuối năm học.

- Đối với giáo viên có nhiều đóng góp tích cực và có học sinh đạt thành tích cao trong cuộc thi cấp tỉnh sẽ được biểu dương, đặc cách trong xét thi đua khen thưởng trong năm học.

 

Nơi nhận:
- Tổ chuyên môn;

- Công đoàn, ĐTN;
- Giáo viên chủ nhiệm;

- Các lớp;
- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Đình Thuận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Lĩnh vực

Lĩnh vực chuyên sâu

1

Khoa học động vật

Hành vi;Te bào; Mối liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên; Gen và di truyền; Dinh dưỡng và tăng trưởng; Sinh lí; Hệ thống và tiến hóa;...

2

Khoa học xã hội và hành vi

Điều dưỡng và phát triển; Tâm lí; Tâm lí nhận thức; Tâm lí xã hội và xã hội học;...

3

Hóa Sinh

Hóa-Sinh phân tích; Hóa-Sinh tổng họp; Hóa-Sinh-Y; Hóa-Sinh cấu trúc;...

4

Y Sinh và khoa học Sức khỏe

Chân đoán; Điều trị; Phát triến và thử nghiệm dược liệu; Dịch tễ học; Dinh dưỡng; Sinh lí học và Bệnh lí học;...

5

Kĩ thuật Y Sinh

Vật liệu Y Sinh; Cơ chế Sinh học; Thiết bị Y sinh; Kỹ thuật tế bào và mô; Sinh học tổng hợp;...

6

Sinh học tê bào và phân tử

Sinh lí tế bào; Gen; Miễn dịch; Sinh học phân tử; Sinh học thần kinh;...

7

Hóa học

Hóa phân tích; Hóa học trên máy tính; Hóa môi trường; Hóa vô cơ; Hóa vật liệu; Hóa hữu cơ; Hóa Lý;...

8

Sinh họctrên máy tính và Sinh -Tin

Kĩ thuật Y sinh; Dược lí trên máy tính; Sinh học mô hình trên máy tính; Tiến hóa sinh học trên máy tính; Khoa học thần kinh trên máy tính; Gen;...

9

Khoa học Trái đất và Môi trường

Khí quyển; Khí hậu; Ảnh hưởng của môi trường lên hệ sinh thái; Địa chất; Nước;...

10

Hệ thông nhúng

Kỹ thuật mạch; Vi điều khiển; Giao tiếp mạng và dữ liệu; Quang học; Cảm biến; Gia công tín hiệu;...

11

Năng lượng: Hóa học

Nhiên liệu thay thế; Năng lượng hóa thạch; Phát triển tế bào nhiên liệu và pin; Vật liệu năng lượng mặt trời;...

12

Năng lượng: Vật lí

Năng lượng thủy điện; Năng lượng hạt nhân; Năng lượng mặt trời; Năng lượng nhiệt; Năng lượng gió;...

13

Kĩ thuật cơ khí

Kĩ thuật hàng không và vũ trụ; Kĩ thuật dân dụng; Cơ khí trên máy tính; Lí thuyết điều khiển; Hệ thống vận tải mặt đất; Kĩ thuật gia công công nghiệp; Kĩ thuật cơ khí; Hệ thống hàng hải;...

14

Kĩ thuật môi trường

Xử lí môi trường bằng phương pháp sinh học; Khai thác đất; Kiểm soát ô nhiễm; Quản lí chất thải và tái sử dụng; Quản lí nguồn nước;...

15

Khoa học vật liệu

Vật liệu sinh học; Gốm và Thủy tinh; Vật liệu composite; Lí thuyết và tính toán; Vật liệu điện tử, quang và từ; Vật liệu nano; Pô-li- me;...

 

16

Toán học

Đại số; Phân tích; Rời rạc; Lý thuyết Game và Graph; Hình học và Tô pô; Lý thuyết số; Xác suất và thống kê;...

17

Vi Sinh

Vi trùng và kháng sinh; Vi sinh ứng dụng; Vi khuẩn; Vi sinh môi trường; Kháng sinh tổng hợp; Vi-rút;...

18

Vật lí và Thiên văn

Thiên văn học và Vũ trụ học; Vật lí nguyên tử, phân tử và quang học; Lý - Sinh; Vật lí trên máy tính; Vật lí thiên văn; Vật liệu đo; Từ, Điện từ và Plasma; Cơ học; Vật lí hạt cơ bản và hạt nhân; Quang học; La-de; Thu phát sóng điện từ; Lượng tử máy tính; Vật lí lí thuyết;...

19

Khoa học Thực vật

Nông nghiệp; Môi liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên; Gen và sinh sản; Tăng trưởng và phát triển; Bệnh lí thực vật; Sinh lí thực vật; Hệ thống và tiến hóa;...

20

Rô bôt và máy thông minh

Máy sinh học; Lí thuyết điều khiển; Rô bốt động lực;...

21

Phân mêm hệ thống

Thuật toán; An ninh máy tính; Cơ sở dữ liệu; Hệ điều hành; Ngôn ngữ lập trình;...

22

Y học chuyên dịch

Khám bệnh và chẩn đoán; Phòng bệnh; Điều trị; Kiểm định thuốc; Nghiên cứu tiền lâm sàng;...

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 83
Tháng 10 : 575
Năm 2022 : 19.342