Thursday, 02/02/2023 - 22:32|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT ANH HÙNG NÚP
 • Hoàng Văn Lương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Ngữ văn
 • Trương Văn Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Địa lý
 • Hoàng Hồng Quân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Lịch sử
 • Lê Hải Quân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Ngữ văn