Thứ sáu, 18/10/2019 - 11:08|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT ANH HÙNG NÚP
 • Lục Văn Chiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sinh học
 • Lê Hải Quân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Ngữ văn
 • Phan Hồng Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Toán học
  • Điện thoại:
   01698982721
  • Email:
   honghue1908@gmail.com