Trường THPT Anh Hùng Núp được thành lập theo Quyết định 281/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2008.

Địa chỉ: Xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

wink